Reiki Tera Mai

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki is
ontstaan uit de Japanse karakters 'Rei' en 'Ki', die samen de betekenis hebben van Universele Levensenergie.
Rei alleen betekent Onbegrensd of Universeel, Ki betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt
ofwel de levensenergie.


Reiki betekent dus 'Universele Levensenergie' en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die
rond 1900 opnieuw werd herontdekt door Mikao Usui. Het wordt ook wel genoemd 'the Usui System Of Natural Healing'.

Het is een methode waarbij de Universele Levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid
door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf en naar de plekken
waar dit nodig is.

De werking van Reiki kan als volgt beschreven worden:

 

 - bevordert de natuurlijke zelfgenezing
 - vitaliseert lichaam en geest
 - herstelt de harmonie van de ziel en het geestelijk welzijn
 - werkt op alle niveaus, het lichamelijke, geestelijke en het emotionele
 - brengt de energie huishouding in evenwicht
 - heft blokkades op en bevordert volledige ontspanning
 - reinigt van vergiften
 - werkt ook bij dieren, planten en mineralen
 - geeft spirituele groei

Richard Raaphorst Reiki Master Tera Mai