Soundhealing behandeling

Een behandeling is niets anders dan je laten verwennen door de trillingen gemaakt door verschillende soorten instrumenten.

Het is een massage die op afstand van het lichaam en met kleding aan wordt gegeven. De massage wordt gegeven met verschillende soorten instrumenten. Deze instrumenten kunnen trillingen veroorzaken die dwars door kleding, gips en verband gaan.

 

Door mijn spirituele gave zal ik, intuïtief bepaalde plaatsen op het lichaam met de trillingen van een instrument op afstand behandelen, om zo deze plaatsen extra energie te geven en de cellen te herstellen.

 

Ik kan als je dat wilt, tips en een handvat aanbieden. Hiermee kun je dan thuis zelf aan de slag gaan, om zo te zorgen dat je weer helemaal in balans komt.