JRDsign Maintenance: Frans Renner Laatst bijgewerkt 29-9-2014 Reiki_sub1 Volgende

Reiki Tera Mai


Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters 'Rei' en 'Ki', die samen de betekenis hebben van Universele Levensenergie. Rei alleen betekent Onbegrensd of Universeel, Ki betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt ofwel de levensenergie.


Reiki betekent dus 'Universele Levensenergie' en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die rond 1900 opnieuw werd herontdekt door Mikao Usui.
Het wordt ook wel genoemd 'the Usui System Of Natural Healing'.


Het is een methode waarbij de Universele Levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf en naar behoefte.